kijkpagina boa viagem


Welkom bij de vakantiecursus PORTUGEES


boa viagem


 

 
   

Boa viagem is bedoeld voor mensen die zich voorbereiden op een vakantie in Portugal.
Je kunt niet verwachten dat je in 6 weken een taal leert, ook al zou je er dag in dag uit mee bezig zijn.
Maar je kunt er een flink begin mee maken. Bovendien kun je het cursusmateriaal printen en in je koffer stoppen.

Deze cursus maakt je vertrouwd met de speciale klank van het Portugees en stelt je in staat je te redden tijdens de vakantie.
Nadruk ligt op woorden en zinnen die in een (eerste) vakantie onontbeerlijk zijn.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van luister- en spraakoefeningen die via de computer te ontvangen zijn.
Daarnaast wordt voor de ge´nteresseerde cursist in het Nederlands een toelichting gegeven op de belangrijkste grammaticale thema's.


De cursus boa viagem duurt 6 weken en bestaat uit 6 lessen plus enkele belangrijke bijlagen.
Onmisbaar is het register waarin veel voorkomende woorden en zinnen zijn terug te vinden.
Het register is te raadplegen zowel in het Portugees - Nederlands als in het Nederlands - Portugees.
Om een indruk te krijgen van de omvang van de lesstof kun je het beste de inhoudsopgave raadplegen.


In het begin wordt les 1 on-line geplaatst en elke volgende week komt er een les bij. In totaal krijg je maximaal 8 weken begeleiding bij deze cursus.


Elke les bestaat uit een aantal gesprekken aangevuld met kleine oefeningen.  De gesprekken kan men beluisteren en oefenen.
Er wordt steeds gewezen op de grammaticale regels, die aan de teksten ten grondslag liggen.
De les wordt afgesloten met een huiswerkopdracht, waarin het geleerde moet worden toegepast.
Van de cursist wordt verwacht dat zij/hij eens per week het huiswerk opstuurt. Dit wordt zo spoedig mogelijk van commentaar voorzien teruggestuurd. 

Ook vragen over de Portugese taal die buiten het bestek van deze cursus vallen, worden, indien mogelijk, beantwoord.


Alvast een oefeningetje? Klik hier