home  
kijkpagina o verboWelkom bij de cursus PORTUGEES

o Verbo

 
 
 

  Leuk dat ook jij van de gelegenheid gebruik maakt je kennis en vaardigheid van het Portugees te vergroten en vooral ook te verbeteren. De cursus is gemaakt voor landgenoten die 'mais ou menos' Portugees spreken en verstaan en nu eindelijk wel eens precies willen weten hoe het zit met het vervoegen van werkwoorden.
Het lesmateriaal is voornamelijk schriftelijk. Voor de uitspraak is een aantal teksten te beluisteren.

Deze cursus duurt 15 weken en bestaat uit 15 lessen plus nog enkele bijlagen.
Aan het begin van de cursus wordt les 1 online gezet en deze blijft daar de rest van de cursustijd staan. Elke volgende vrijdagavond komt er een nieuwe les bij.
Zo'n les bestaat uit enkele stukjes theorie, verschillende oefeningen, waaronder ook uitspraakoefeningen, en een huiswerkopdracht.
Van de cursist wordt verwacht dat zij/hij aan het eind van de week het huiswerk opstuurt. Dit wordt zo spoedig mogelijk, van commentaar voorzien, teruggestuurd.

Ook vragen over de Portugese taal die buiten het bestek van deze cursus vallen, worden zo goed mogelijk beantwoord.

Wil je nagaan wat in deze cursus aan de orde komt? Hier vind je de inhoud.

Ter afsluiting van de cursus maak je een eindwerkstuk.
!! Wanneer je de cursus binnen de vastgestelde tijd tot een goed einde brengt, ontvang je een getuigschrift.

Alvast een oefeningetje uit les 1? Klik hier