PORTIOMA

Hartelijk welkom! 

 
portioma   Op portioma vind je een uitgebreide verzameling Portugees idioom gekoppeld aan Nederlands idioom.

Bij de samenstelling hiervan hebben we gestreefd naar de koppeling van Portugees idioom aan een of meer Nederlandse equivalenten. Dit is uit de aard der zaak niet altijd tot onze tevredenheid gelukt. De Portugese en de Nederlandse taal hebben beide een grote rijkdom aan kenmerkende idiomatische uitdrukkingen. Zelden dekt het Nederlandse equivalent volledig het Portugees en andersom. Er bestaan vaak overlappingen en associatieve verbanden. In veel gevallen ook hebben we geen enkel equivalent gevonden en zijn we uitgeweken naar een omschrijving van de betekenis.

Voor het hanteren van deze verzameling idioom is het van belang zich bovenstaande te realiseren. Dit werk is bedoeld als ondersteuning bij het zoeken naar de, zo juist mogelijke, weergave van een in het Portugees geformuleerde gedachte of andere werkelijkheid, in het Nederlands.
Hoewel deze lijst is samengesteld in het Portugees-Nederlands is deze ook andersom te gebruiken. Via de zoekfunctie spoor je dan de Nederlandse uitdrukking op en je vindt er het Portugese equivalent bij.

Aangezien er tot op heden nog nooit een boek is verschenen waarin Portugees idioom gekoppeld wordt aan het Nederlands hebben we besloten dit idioomoverzicht ook in boekvorm uit te geven.

Praktische informatie
De digitale versie van Portioma is voor cursisten gedurende de cursus toegankelijk met hun persoonlijke toegangscode.
Niet-cursisten kunnen een tijdelijke toegangscode aanschaffen voor 6 euro. Deze code blijft 3 maanden geldig.
Voor deze code Mail ons
Het boek is voor 10 euro plus verzendkosten te bestellen via paula@portugalcasa.nl
We blijven werken aan een zo volledig mogelijke lijst van Portugees en Nederlands idioom en we houden ons aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen.
Ook daarvoor Mail ons


* Veel dank aan Brenda Aben en Pedro Viegas, van wier suggesties we dankbaar gebruik hebben gemaakt.